top of page

Prosjekt "Snø fra jul til påske"

Folkesponsen med Sparebank SMN 1

Kjære Prestlia-patriot  

Prestlia skal være en arena som bidrar til at Inderøy blir et enda bedre sted å bo. Bakken blir benyttet av skoler på dagtid, og organisert idrett og uorganisert aktivitet på kveldstid. Bakken er en møteplass og mestringsarena. Med lave priser, gratis lån av skiutstyr gjennom BUA er dette et rimelig lavterskeltilbud som vi vil bygge videre på.

Etter godsesongen 2021 vil vi investere i:

 • Topp moderne og helautomatisk snøproduksjonsanlegg- vi vil legge hele bakken på 8 dager.

 • Gapahuker i bunnområdet.

 • Elementer i bakken: slopestyle/terrengpark.

 • Gjerder til heistrase.

Anslått kostnad er 6 000 000.

Finansiering: 
 • Sponsormidler:                     10%

 • Tippemidler:                          33%

 • Momskompensasjon:           17%

 • Dugnad:                                 16%

 • Lån Inderøy Kommune:        24%

Tidsplan:
 1. Sponsormidler må være på plass innen  19. desember.

 2. Justert tippemiddelsøknad på plass        15. januar

 3. Bygging av snøanlegg                               mai 2022

 4. Resterende tiltak                                        mai 2023

 5. Utbetalte tippemidler                                august 2023

 

Har du og din bedrift lyst til å være med på spleiselaget? Hvis ja, fyll gjerne inn sponsorskjemaet, så hører du fra oss.

Hilsen styret i Inderøy IL Alpingruppa.

Sponsorer så langt i 2021

Boligbyggelaget Midt

Trønder-Avisa

Nardo Bil

Inderøy Røde Kors

Fresk Treningsenter

Staal

Sparebanken 1 SMN

Inderøy Kommune

Fjøssystemer

Ystgård Gartneri og Blomster AS

Eggprodusent Cecilie Moen

Inderøy Slakteri

Kjøleteknikk Midt Norge

Norsk Limtre

 

bottom of page