top of page

Heisvaktinstruks Prestlia

 • Heisvakta har det daglige ansvar for den heis han/ hun er satt til å betjene.

 • Vaktene må møte opp 30 minutter før åpningstid for å få heisene i drift til åpning.

 • Det må være to vakter om begge heiser skal kjøres- en vakt ved påstigning nedre trekk, og en vakt ved påstigning øvre trekk.

 • Heisvakta har plikt til å sette seg inn i de regler og rutiner som gjelder for den heis denne er satt til å betjene. Se instruksjonsfilmen lenger ned

 • Oppstart trekk og lysanlegg

 • Du finner nøklene til strømskapet i nøkkelskapet inne i hovedbua

 • Oppstart av lysanlegg gjøres i strømskap som henger på skolen helt til venstre.

 • For å sette i gang trekkene, så setter du på strømmen utenpå de to strømskapene; det i midten er nedre trekk, det til høyre er øvre trekk

 • Deretter starter du nedre trekk borte ved nedre vendestasjon- du sjekker nødstopper.

 • Så drar du opp til Døbbeln og sjekker nødstopper der oppe. 

 • På Døbbeln, kan du også starte og stoppe begge trekk.

 • Så da starter du øvre trekk oppe på Døbbeln, og kjører nødstoppsjekk

 • Heisvaktas primære arbeidsoppgave er å utføre alle kontroller nevnt i driftsdagboken før oppstart, klargjøre heisen og området, funksjonsteste alle nødstoppene. Det er 4 nødstopper på nedre heis (2 nødstoppesnorer og 2 knapper), og 4 på øvre heis (2 nødstoppesnorer 2 nødstoppknapper) før oppstart og deretter dirigere/overvåke trafikken, samt hjelpe gjestene slik at de mest mulig problemfritt kommer seg på heisen.

 • Heisvakta skal ikke forlate påstigningsområdet/heishuset mens heisen er i drift, uten å ha forsikret seg om at ansvaret for oppgavene er overtatt av en annen godkjent person.

 • Eventuelle driftsproblemer utover stoppsnor/opptrekkskontroll i heisen skal rapporteres til heisansvarlig. Se kontaktdetaljer styremedlemmer lenger ned

 • Denne rapportering skal dokumenteres gjennom driftsdagbok samt avviksrapport.

 • Ved tvil vedrørende heisen, driftsforholdene eller hvis et av punktene i driftsdagboken ikke kan fylles ut, skal heisansvarlig kontaktes før oppstart/ videre drift.

 • Heisvakt er ansvarlig for orden ved og rundt heisen, inklusive heishus.

 • Driftsdagbøker (Gule bøker i heisbua) heisen skal fylles ut og signeres av heisvakt i henhold til eksisterende rutiner. Heisvakt er personlig ansvarlig for punktene som krysses av og må derfor kun krysse av ved utført kontroll.

 • Ved skade er heisvakt(er) ansvarlig for å sørge for at den skadelidte blir tatt hånd om raskt og riktig, og at førstehjelp blir gitt.. Tilkall AMK 113 ved behovFørstehjelpsutstyr, varmetepper og båre befinner seg i brakken ut mot bakken.

 • Skader/Avvik/mangler og uønskede hendelser meldes inn til styret, som deretter melder videre til SJT: Les mer her.

 • Sørge for at de som lager uro i køen, ved billettkontrollen eller i traseen, (kjører sikk-sakk), blir tilsnakket på en vennlig, men bestemt måte og at de bortvises om nødvendig, slik at de øvrige gjesters sikkerhet og trivsel ivaretas.

 • Heisvakt er ansvarlig for å gi beskjed til heisansvarlig i rimelig god tid hvis han/ hun trenger hjelp til oppgaver forbundet til driften av heisen. Eks. å utbedre påstigning, kontrolltur, utbedre avstigning, preparere heistrase.

 • Vi følger til enhver tid de gjeldene Coronareglene

 • Alt salg av heiskort skjer via vipps. Plakater med vipps-info henger på brakka. Vippsnummer heiskort er 651257

Det er laget en fin instruksjonsvideo for oppstart av trekk og lys. Den ser du under, eller klikk på denne linken: Heisfilm

Ved spørsmål, ring et styremedlem i alpingruppa:

Runar: 977 61 593 Hilde: 977 57 600 Eirik: 412 50 620

Ole John: 924 19 608 Eskil: 416 595 40 Robert: 922 66 220

Bruker du mobiltelefon, tapp på firkanten nederst i høyre hjørne så får du full størrelse

bottom of page