top of page

Heisvaktinstruks Prestlia

 • Heisvakta har det daglige ansvar for den heis han/ hun er satt til å betjene.

 • Vaktene må møte opp 30 minutter før åpningstid for å få heisene i drift til åpning.

 • Det må være to vakter om begge heiser skal kjøres- en vakt ved påstigning nedre trekk, og en vakt ved påstigning øvre trekk.

 • Heisvakta har plikt til å sette seg inn i de regler og rutiner som gjelder for den heis denne er satt til å betjene. Se instruksjonsfilmen lenger ned

 • Oppstart trekk og lysanlegg

 • Du finner nøklene til strømskapet i nøkkelskapet inne i hovedbua

 • Oppstart av lysanlegg gjøres i strømskap som henger på skolen helt til venstre.

 • For å sette i gang trekkene, så setter du på strømmen utenpå de to strømskapene; det i midten er nedre trekk, det til høyre er øvre trekk

 • Deretter starter du nedre trekk borte ved nedre vendestasjon- du sjekker nødstopper.

 • Så drar du opp til Døbbeln og sjekker nødstopper der oppe. 

 • På Døbbeln, kan du også starte og stoppe begge trekk.

 • Så da starter du øvre trekk oppe på Døbbeln, og kjører nødstoppsjekk

 • Heisvaktas primære arbeidsoppgave er å utføre alle kontroller nevnt i driftsdagboken før oppstart, klargjøre heisen og området, funksjonsteste alle nødstoppene. Det er 4 nødstopper på nedre heis (2 nødstoppesnorer og 2 knapper), og 4 på øvre heis (2 nødstoppesnorer 2 nødstoppknapper) før oppstart og deretter dirigere/overvåke trafikken, samt hjelpe gjestene slik at de mest mulig problemfritt kommer seg på heisen.

 • Heisvakta skal ikke forlate påstigningsområdet/heishuset mens heisen er i drift, uten å ha forsikret seg om at ansvaret for oppgavene er overtatt av en annen godkjent person.

 • Eventuelle driftsproblemer utover stoppsnor/opptrekkskontroll i heisen skal rapporteres til heisansvarlig. Se kontaktdetaljer styremedlemmer lenger ned

 • Denne rapportering skal dokumenteres gjennom driftsdagbok samt avviksrapport.

 • Ved tvil vedrørende heisen, driftsforholdene eller hvis et av punktene i driftsdagboken ikke kan fylles ut, skal heisansvarlig kontaktes før oppstart/ videre drift.

 • Heisvakt er ansvarlig for orden ved og rundt heisen, inklusive heishus.

 • Driftsdagbøker (Gule bøker i heisbua) heisen skal fylles ut og signeres av heisvakt i henhold til eksisterende rutiner. Heisvakt er personlig ansvarlig for punktene som krysses av og må derfor kun krysse av ved utført kontroll.

 • Ved skade er heisvakt(er) ansvarlig for å sørge for at den skadelidte blir tatt hånd om raskt og riktig, og at førstehjelp blir gitt.. Tilkall AMK 113 ved behovFørstehjelpsutstyr, varmetepper og båre befinner seg i brakken ut mot bakken.

 • Skader/Avvik/mangler og uønskede hendelser meldes inn til styret, som deretter melder videre til SJT: Les mer her.

 • Sørge for at de som lager uro i køen, ved billettkontrollen eller i traseen, (kjører sikk-sakk), blir tilsnakket på en vennlig, men bestemt måte og at de bortvises om nødvendig, slik at de øvrige gjesters sikkerhet og trivsel ivaretas.

 • Heisvakt er ansvarlig for å gi beskjed til heisansvarlig i rimelig god tid hvis han/ hun trenger hjelp til oppgaver forbundet til driften av heisen. Eks. å utbedre påstigning, kontrolltur, utbedre avstigning, preparere heistrase.

 • Vi følger til enhver tid de gjeldene Coronareglene

 • Alt salg av heiskort skjer via vipps. Plakater med vipps-info henger på brakka. Vippsnummer heiskort er 651257


 

Det er laget en fin, men utdatert instruksjonsvideo for oppstart av trekk og lys. Den ser du under, eller klikk på denne linken: Heisfilm- start på ett minutt og se gjennom filmen før vakta di.

Ved spørsmål, ring et styremedlem i alpingruppa:

Runar: 977 61 593 Hilde: 977 57 600 Eirik: 412 50 620

Ole John: 924 19 608 Eskil: 416 595 40 Robert: 922 66 220

bottom of page