top of page

Dugnad- sosialt, morsomt og nødvendig

Prestlia drives helt og fullt etter dugnadsprinsippet.

Alle som har lyst er hjertelig velkommen til å være med.

 

Oppgaver:

  • Rydding av bakke og heistrasè

  • Service på skitauene

  • Service på snøanlegg

  • Vedlikehold på prepareringsmaskin

  • Snølegging

  • Heisvakter gjennom sesongen

  • Utvikling av bakken

  • Regnskap

  • Arrangement gjennom sesongen

Meld deg til dugnad
bottom of page