top of page

Dugnad- sosialt, morsomt og nødvendig

Prestlia drives helt og fullt etter dugnadsprinsippet.

Alle som har lyst er hjertelig velkommen til å være med.

 

Oppgaver:

 • Rydding av bakke og heistrasè

 • Service på skitauene

 • Service på snøanlegg

 • Vedlikehold på prepareringsmaskin

 • Snølegging

 • Heisvakter gjennom sesongen

 • Utvikling av bakken

 • Regnskap

 • Arrangement gjennom sesongen

Obligatorisk heis og førstehjelpsopplæring for sesongen 2022 og 2023

 • Opplæring heis og førstehjelp torsdag 5 januar 18:00-20:30

  • Oppmøte i Prestlia- deretter Røde Kors-huset

 • Opplæring heis og førstehjelp tirsdag 10 januar 18:00-20:30

  • Oppmøte i Prestlia- deretter Røde Kors-huset

Meld deg til dugnad
bottom of page