top of page

Avviksrutiner

Avviksrutine

  • Alle heisvakter og frivillige er ansvarlige for å rapportere avvik som oppdages.

  • Ved feil, mangler eller hvor rutiner ikke følges skal det meldes til ansvarlig styrerepresentant, og avviksskjema skal fylles ut. Du finner meldeskjema på www.prestlia.com/avvikskjem

  • NB: Alle hendelser, tekniske uhell, skader og ulykker i heis og nedfart skal meldes til ansvarlig styremedlem umiddelbart- de hendelser som gjelder skitau, skal også meldes sjt: https://skjema.onacos.no/SJT/selvbetjening/handlers/skjema.ashx?skjemaid=113

  • Der det er mulig rettes avvik og uønskede hendelser med en gang.

  • Evt. utførte tiltak rapporteres til ansvarlig styremedlem og dokumenteres ved bruk av avviksskjema www.prestlia.com/avviksskjema.

  • Styreleder leder, driftsleder, evt. Styremedlemmer som er ansvarlig, skal registrere alle avvik og sørge for at tiltak blir iverksatt.

  • Det er Styreleder eller driftsleder som kan registrere saker som lukket.

  • · Alle registrerte avvik gjennomgås jevnlig i styremøte

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page